Wczytuję dane...
Gwarancja na produkty

WARUNKI GWARANCJI TONERÓW ZAMIENNYCH INV MEDIA

  1. W okresie gwarancji firma INV MEDIA zwana dalej Gwarantem, gwarantuje prawidłową pracę wyprodukowanego produktu. Okres gwarancji trwa do momentu wyczerpania się środka drukującego i liczy się od dnia sprzedaży produktu. Warunkiem gwarancji jest odpowiednie przechowywanie w suchym miejscu w temperaturze pokojowej i prawidłowa eksploatacja zgodna z przeznaczeniem produktu. Ewentualne wady uniemożliwiające eksploatację produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, a ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane bezpłatnie w trybie natychmiastowym uzgodnionym z Kupującym jednak w czasie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia o reklamacji.
  2. Gwarant w okresie gwarancji w momencie stwierdzenia wady produktu wymieni produkt na nowy wolny od wad lub też zwróci koszty zakupu produktu w zależności od ustaleń z Kupującym.
  3. Gwarant naprawi drukarkę na własny koszt (bez względu na to czy jest ona jeszcze objęta gwarancją producenta czy nie), jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii było zastosowanie produktu marki INV MEDIA.
  4. Wady produktów należy zgłaszać telefonicznie na numer infolinii 801 011 489 lub na email: sklep@invmedia.pl natychmiast po ich wykryciu.
  5. W przypadku zastosowania tonerów marki INV Media, w drukarkach objętych gwarancją Producenta, Gwarant przejmuje odpowiedzialność gwarancyjną na takich samych zasadach jak to uczynił Producent. Warunki gwarancji są dołączone do każdego urządzenia w chwili jego zakupu. Gwarant udzieli takiej gwarancji na podstawie dokumentu zakupu urządzenia oraz tonera marki INV Media.

Szczegółowy regulamin dostępny tutaj.

//Remember if you use JS to render website content. You have to also call this function when DOM is ready.RatingCaptain_init();